29 september 2016

Jan Helin bär Aftonbladets hatt på Sveriges Television

Det stormar på Aktuellts redaktion på Sveriges Television. Bakgrunden är i korthet att redaktionen kritiserats mycket hårt efter att man i förra veckan valde att sända en debatt i studion, där en företrädare för tidningen Nya Tider deltog. Tidningen anses vara både pronazistisk och sprida antisemitiska uppfattningar. Förra veckans debatt sändes efter bråket om Nya Tiders medverkan på Bokmässan i Göteborg.

Igår kväll möttes programdirektören, Jan Helin och SVTs Jan Josefsson i studion. Den nya debatten sändes efter att Helin i en kulturartikel i Dagens Nyheter ansett att de som kritiserat Aktuellt för att man släppte fram Nya Tiders företrädare haft rätt i sin kritik. Till hans ställningstagande fogades följande mening:

”Det är ett flagrant exempel på när journalistiken abdikerar från sin roll som sanningssökare, gömmer sig bakom en tunn fernissa av opartiskhet och via en skur av obelagda påståenden i debatten mot sin goda vilja förs in i osaklighetens svarta hål."

I samband med ett redaktionsmöte på Aktuellt i måndags ska Jan Helin ha framfört samma uppfattning. Men i Aktuellts studio igår kväll påstod Helin att han aldrig sagt något sådant.

Först pudlar program direktören i Dagens Nyheter och ger kritikerna rätt. Därefter pudlar han en gång till i Aktuellt och förnekar att han på redaktionsmötet sagt att personer likt företrädare för Nya Tider inte ska ges utrymme i Aktuellt.

Jan Helin avslutar sin artikel i Dagens Nyheter på följande sätt och resonerar kring hur Aktuellt istället borde ha agerat:
”Vi borde därför ha belyst Nya Tider som publikation, granskat vilka intressen som ligger bakom den och kopplingarna till antidemokratiska, extremistiska rörelser. En sådan research hade utgjort ett utmärkt faktaunderlag för en saklig intervju med Vávra Suk. Vi hade på så sätt låtit tittaren skapa sig en uppfattning om det var rätt eller fel av Bokmässan att ge dem en plattform.”
Men med sin DN-artikel och resonemangen i Aktuelltstudion har programdirektören vid Sveriges Television enbart skapat problem. Han har först och främst placerat redaktionens integritet på ett sluttande plan, som riskerar leda till framtida räddhågsenhet. Sedan bör han noga akta sig för att i en kulturartikel i Dagens Nyheter kritisera en redaktion som han på pappret är näst högsta hönset för. Sådant sköter man internt. Och vad hans tilltag får för konsekvenser för redaktionens framtida resonemang kring redaktionell integritet, yttrandefrihet, opartiskhet och saklighet vet vi än så länge ingenting om.
Det är nu tyvärr tydligt att Jan Helin agerat med sin gamla hatt som chefredaktör på Aftonbladet på huvudet. Där kunde han styra och ställa som han ville med skilda publiceringar, inklusive efter diverse politiska överväganden.
Men det kan han inte göra som programdirektör på Sveriges Television, för där gäller helt andra lagar och regler för programverksamheten. Programdirektören måste således skaffa sig en ny hatt som passar för det nya jobbet.

Dessutom har Jan Helin påtagit sig rollen som en sorts grindvakt och censor för vad människor ska tillåtas se eller inte se i nyhets-tv. Och då blir det särskilt allvarligt, därför att programreglerna och sändningstillståndet räcker betydligt längre än Jan Helins nosande näsa för vad som för dagen är politiskt gångbart.
Det hade varit betydligt bättre om Helin hade ställt sig bakom och försvarat redaktionens beslut om publicering. Helt enkelt därför att när solen går upp spricker trollen. Och tidningen Nya Tider och dess företrädare tillhör trollen.