12 november 2007

Nytt moratorium för avrättningar i USA

Skriver idag på Aftonbladet Debatt om ett nytt moratorium i USA. I Sverige har den nyheten inte alls publicerats tidigare:Earl W. Berry hade bara 19 minuter kvar i livet när amerikanska högsta domstolen häromdagen stoppade hans avrättning i Parchman-fängelset i Mississippi. Han hade duschat, just ätit grillade fläskkotletter och var bokstavligen på väg till sin egen avrättning när beslutet kom att han tills vidare slipper den förhatliga giftsprutan.

För snart 20 år sedan dömdes Earl W. Berry för mord på en kvinna som var på hemväg från en övning med sin kyrkokör.

Orsaken till att det nu råder ett de facto moratorium är att frågan om giftsprutans legalitet äntligen, men säkert inte slutgiltigt har nått USAs högsta juridiska instans. Det betyder med största sannolikhet att ingen kommer att avrättas i USA, förrän högsta domstolen till slut har avgjort om giftsprutan är legal eller ej. Och det kan dröja ända till nästa sommar eller ännu längre.

Detta moratorium är en oerhörd landvinning för dödsstraffets motståndare i USA.

Därför att beslutet antyder att det numera kan finnas en majoritet i domstolen som anser att giftsprutan strider mot konstitutionen, på så sätt att metoden är särskilt grym och omänsklig.

Människorättsaktivister, advokater och andra motståndare har under decennier argumenterat emot giftsprutan som anses vara särskilt grym, för att nu inte säga osäker. Det finns åtskilliga vittnesmål om hur dödspersonalen kämpat i timmar med att gräva i vener, innan tre-komponent-giftet tagit död på den dömde.

I andra fall har man tvingats injicera extra doser för att döda. Det finns fullständigt förfärliga vittnesmål om hur vidrig giftsprutan är som metod för avrättning.

Att Earl W. Berry besparades livet bygger egentligen på en teknikalitet som berör ett helt annat fall i Kentucky, men likafullt betyder högsta domstolens beslut i praktiken att inga avrättningar med giftspruta kan genomföras innan frågan är definitivt avgjord.

Detta moratorium kan förvisso inte jämföras med det som rådde i början av 1970-talet, men ger ändå en fingervisning om att högsta domstolen har en annan uppfattning än George W. Bush & Co. Den gången blev det tvärstopp för avrättningar under flera år, den här gången handlar det mera om metodens olaglighet. Och det kan i sin förlängning leda till att motståndarna vinner helt ny mark.

Därför att om giftsprutan förbjuds, hur ska man då gå till väga? Exekutionspatruller igen, eller gaskammare och elektriska stolen?

Världens främsta demokrati tar sig rätten att avrätta, men det viktigaste argumentet emot är att det så många gånger har skett på felaktiga grunder. Och det går aldrig att rätta till.

Anders Carlgren
Journalist & fri skribent

01 november 2007

Ulrika Schenström som damoffer

Blev Ulrika Schenström offer för någon form av "set up", det vill säga en medveten provokation?
Hur dumt hon än betedde sig i den givna situationen går det inte helt att bortse från en sådan möjlighet. Stora mängder vin i kombination med att en fotograf sändes till platsen, samt hångel.
Det är bestickande, men först förbjöds Anders Pilhblad att tala med media. Därefter blev han mer eller mindre tvingad av TV4s ledning att tala med all sorts media om att hon var "glad i hatten". Än så länge har vi inte fått veta varför TV 4 till slut tvingade ut Pilhblad på banan och dessutom först efter att han varit i Gävle för att täcka moderatstämman.
Och varför försvarar TV 4 Pilhblads representationsnota som ligger "way beyond" all rimlig nivå och alkoholmängd?
Den kanske allra viktigaste frågan är varför TV 4 väljer att använda krognotan som en källuppgift mot Schenström? Om Pilhblad anser att Schenström är en källa (vilket han rimligen måste som journalist) så måste förfarandet rimligen vara ett fall av röjt källskydd. Och det är ett grundlagsbrott.
Eller skulle Pilhblad räddas genom att röja notans så höga konsumtionsnivå? Det låter befängt, eftersom också Pilhblad drack.
Under valrörelsen var Schenström välkänd för att alltid vara nåbar, välvillig, pratbar, etc. Efter regeringsskiftet blev det tvärtom. Valrörelsens pratkvarn teg och teg igen. Hon blev svår att nå och brydde sig inte längre om att ringa tillbaka.
Finns det möjligen ett samband på så sätt att någon är förbannad och som beslöt sig för att "branda" Schenström?
Jag påstår inte att det förhåller sig så. Vill bara väcka frågan, därför att det finns så många otydligheter i affären att frågorna är berättigade.
Och TV 4 har svarat lika uselt som statsministern!
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=711752

Moratorium för dödstraff i USA

Amerikanska högsta domstolen införde natten till igår ett de facto moratorium för avrättningar. Frågan gäller om giftsprutan som avrättningsmetod står i överensstämmelse med konstitutionens åttonde tillägg.
Beslutet är ytterst intressant eftersom det i praktiken betyder att alla avrättningar med giftspruta skjuts upp, åtminstone till nästa sommar, möjligen ännu längre.
Återkommer till detta på annan plats inom några dagar.