12 november 2007

Nytt moratorium för avrättningar i USA

Skriver idag på Aftonbladet Debatt om ett nytt moratorium i USA. I Sverige har den nyheten inte alls publicerats tidigare:Earl W. Berry hade bara 19 minuter kvar i livet när amerikanska högsta domstolen häromdagen stoppade hans avrättning i Parchman-fängelset i Mississippi. Han hade duschat, just ätit grillade fläskkotletter och var bokstavligen på väg till sin egen avrättning när beslutet kom att han tills vidare slipper den förhatliga giftsprutan.

För snart 20 år sedan dömdes Earl W. Berry för mord på en kvinna som var på hemväg från en övning med sin kyrkokör.

Orsaken till att det nu råder ett de facto moratorium är att frågan om giftsprutans legalitet äntligen, men säkert inte slutgiltigt har nått USAs högsta juridiska instans. Det betyder med största sannolikhet att ingen kommer att avrättas i USA, förrän högsta domstolen till slut har avgjort om giftsprutan är legal eller ej. Och det kan dröja ända till nästa sommar eller ännu längre.

Detta moratorium är en oerhörd landvinning för dödsstraffets motståndare i USA.

Därför att beslutet antyder att det numera kan finnas en majoritet i domstolen som anser att giftsprutan strider mot konstitutionen, på så sätt att metoden är särskilt grym och omänsklig.

Människorättsaktivister, advokater och andra motståndare har under decennier argumenterat emot giftsprutan som anses vara särskilt grym, för att nu inte säga osäker. Det finns åtskilliga vittnesmål om hur dödspersonalen kämpat i timmar med att gräva i vener, innan tre-komponent-giftet tagit död på den dömde.

I andra fall har man tvingats injicera extra doser för att döda. Det finns fullständigt förfärliga vittnesmål om hur vidrig giftsprutan är som metod för avrättning.

Att Earl W. Berry besparades livet bygger egentligen på en teknikalitet som berör ett helt annat fall i Kentucky, men likafullt betyder högsta domstolens beslut i praktiken att inga avrättningar med giftspruta kan genomföras innan frågan är definitivt avgjord.

Detta moratorium kan förvisso inte jämföras med det som rådde i början av 1970-talet, men ger ändå en fingervisning om att högsta domstolen har en annan uppfattning än George W. Bush & Co. Den gången blev det tvärstopp för avrättningar under flera år, den här gången handlar det mera om metodens olaglighet. Och det kan i sin förlängning leda till att motståndarna vinner helt ny mark.

Därför att om giftsprutan förbjuds, hur ska man då gå till väga? Exekutionspatruller igen, eller gaskammare och elektriska stolen?

Världens främsta demokrati tar sig rätten att avrätta, men det viktigaste argumentet emot är att det så många gånger har skett på felaktiga grunder. Och det går aldrig att rätta till.

Anders Carlgren
Journalist & fri skribent

Inga kommentarer: