13 augusti 2015

Johan Hakelius blir ny chefredaktör för Fokus

Johan Hakelius blir ny chefredaktör för nyhetsmagasinet Fokus. Journalisten, författaren och kolumnisten Hakelius tillträder som chefredaktör vid årsskiftet.
– Det ska bli spännande att få bli del av en så pass unik tidning. Det finns inte många tidningar i Sverige som har den kombinationen av seriös ambition och stilistisk höjd, säger han till Dagens Nyheter.
–Jag skulle vilja bygga på de styrkor tidningen har men även bredda tidningen till att behandla fler ämnen och skapa ett tilltal som är lite vassare ibland. Det sades en gång om Johan Björkman, magasinets förste finansiär, att han var ”uppriktig på gränsen till oförskämd”. Jag vill dra Fokus ditåt, och inte gå som katten kring het gröt alla gånger, säger han.
Johan Hakelius förnekar ett påstående som Dagens Nyheter citerar att tidningen nu kommer att dras åt en politisk höger och tillägger att tidningens första chefredaktör var socialdemokrat och som nu arbetar på en socialdemokratisk ledarsida. Och jag är själv varken medlem i något parti, eller röstar ens, säger han.
Direkt efter tillkännagivandet meddelade Henrik Frenkel att han avgår som Fokus styrelseordförande med omedelbar verkan, eftersom han inte står bakom ägarnas beslut att göra Johan Hakelius till chefredaktör.
– Johan Hakelius är en väldigt spännande krönikör och författare och jag tycker mycket om honom. Men han är inte rätt profil för Fokus, säger Frenkel till tidningen Resumé.
Viveca Ax:son Johnson, styrelseordförande i ägarbolaget FPG Media, är däremot nöjd.
– Han är en av vårt lands mest spännande, självständigt tänkande intellektuella. Han kommer att utveckla Fokus unika styrkor och göra tidskriftens identitet än tydligare, säger hon till Dagens Media.
Min kommentar till Henrik Frenkels påstående om Johan Hakelius är att Frenkel själv är en ifrågasatt mediefigur. Inte minst då han var redaktionschef på SVT/Aktuellt. Det var en tjänst han tvingades bort från efter bara en kortare tid.
Johan Hakelius har gedigen erfarenhet från både Finanstidningen och Svenska Dagbladet, plus att han är en både uppskattad och skicklig författare och kolumnist i flera tidningar och tidskrifter.
Hans önskan att vässa tilltalet är något som verkligen behövs i det här landet.

12 augusti 2015

Fallet Assange: Tre av fyra misstankar om brott faller nu bort

Efter fem år av juridiska turer och internationella förvecklingar preskriberas nu tre av de fyra misstänkta brott som Julian Assange anklagas för att ha begått i Sverige.
– Han blir inte dömd för brotten, men han blir inte heller frikänd, säger målsägandebiträdet Claes Borgström.


Brottsmisstankar om olaga tvång och sexuellt ofredande preskriberas under torsdagen. Misstanke om ytterligare ett sexuellt ofredande preskriberas med största sannolikhet på tisdag. En av två kvinnliga målsägande i det uppmärksammade Assange-ärendet faller bort.
Efter att i flera år ha begärt Assange utlämnad till Sverige har svenska åklagare sedan några månader tillbaka försökt att få till stånd ett förhör på ambassaden i London. Särskilda krav från Ecuador – som enligt svenska justitiedepartementet står i strid med svensk lag – har gjort att förhören hittills inte blivit av. Men det förnekas bestämt av Ecuador.
Av de fyra misstänkta brotten i Sverige kommer det efter preskriberingarna att kvarstå en händelse som rubricerats som våldtäkt och som preskriberas om ytterligare fem år.
Samtidigt skriver idag advokat Svante Thorsell i en debattartikel i Göteborgs-Posten att åklakarens hantering av fallet är ett brott mot juridisk anständighet. Här följer hans artikel i sin helhet.


"Dawit Isaac har suttit frihetsberövad i fjorton år utan att få sin sak prövad i domstol. Fångarna på Guantanamobasen på Kuba har hållits kvar där av USA sedan 2002 utan rätt att få sin sak prövad av en allmän och offentlig domstol. Allvarliga brott mot rättssäkerheten, hävdas det. Sverige har här sin egen bakgård, dåligt belyst av jurister och glömd av makthavare.
Julian Assange har de facto varit frihetsberövad av Sverige i snart fem år. Först i husarrest och sedan som inlåst asylflykting på Ecuadors ambassad i London. Assange lämnade vårt land hastigt 2010 i tron att Sverige inte var rättssäkert och är alltjämt misstänkt för egenartade sexbrott. Om han infunnit sig, ett åtal prövats och Assange fällts hade ett fängelsestraff varit omkring två år och betydligt kortare än den tid han nu varit berövad sin frihet i London.
Det finns skäl att granska vad åklagaren haft för sig under de fem åren. Sedan Assange sökte asyl på Ecuadors ambassad har polisbevakningen kostat de brittiska skattebetalarna drygt 160 miljoner kronor.
Sverige utmärker sig i EU då det inte finns någon tidsgräns inom vilken förundersökningen skall avslutas. Det anges i lagen bara att den skall bedrivas så skyndsamt som möjligt. Det finns inte något rättsmedel, någon rätt att i domstol få den nedlagd eller arbetet granskat i ett rättsligt förfarande. Assange får liksom andra finna sig i att vara föremål för brottsutredningen så länge det passar åklagaren.
Avsaknaden av rätten att få beslut om förundersökning prövad av domstol är besvärande. Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna är direkt tillämplig som lag i Sverige. Enligt artikel 6 garanteras den som anklagas för brott en rättegång inom skälig tid. Men Sverige som rättsstat är unikt då vi saknar en regel om maxtid för frihetsberövande före rättegång.
Av de närmare 10 000 personer som häktas årligen var ifjol 21 frihetsberövade i mer än 361 dygn. En misstänkt narkotikasmugglare släpptes efter 3,5 år i häktet. Det krävs inte någon livlig fantasi för att förstå vad det innebär att vistas i ett utrymme som motsvarar en transporthiss tjugotre timmar per dygn i månader – kanske år. Det tillämpas i primitiva stater ”in order to break them” och leder ofta till att den misstänkte har en väl etablerad apati då han sent träder in i rättssalen för att tillvarata sin rätt. I rättsstaten Sverige har vi en ordning med många förundersökningsfångar, det vill säga personer som sitter frihetsberövade utan att vara dömda. Till orimligheten hör att de dessutom skall bemötas som oskyldiga om än i sina celler.
Från åklagaren i Assangemålet, Marianne Ny, har det varit tyst sedan hösten 2010. Under våren 2015 bröts tystanden då hon kommit på att man skall höra Assange i England. I rättegångsbalken anges att Ny, som varje annan kollega, skall bedriva förundersökningen på sådant sätt att ingen onödigtvis utsättes för misstanke och får vidkännas olägenheter. Så länge en person är misstänkt leder det till en stor anspänning. Det är en svår prövning i sig även utan rättegång. Vad har åklagaren haft för sig under snart fem år?
Vi saknar särskilda regler om rätt till domstolsprövning av hur förundersökningen bedrivits. Kvar finns JO:s generella uppdrag att enligt grundlagen granska att varje myndighet är opartisk och saklig i sin maktutövning och att de grundläggande fri- och rättigheterna iakttas. Justitieombudsmannen, JO, har tvärtom i karga former avvisat två anmälningar i fallet Julian Assange. JO Cecilia Renfors har avfärdat en anmälan av före detta hovrättsdomaren/rättsvetenskapsmannen Brita Sundberg-Weitman med ett avhugget besked att det inte föranleder någon åtgärd eller något uttalande. Sundberg-Weitman ansåg att Assangefallet strider mot Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna och regeringsformens proportionalitetsprincip.
2012 avskrev JO Hans-Gunnar Axberger en anmälan med motiveringen att saken var ”föremål för en pågående rättslig prövning”. Hur Axberger kunde veta att den var pågående är i marginalen märkligt. Vad var det som ”pågår”? Allt talar för att brottsutredningen redan då var död. JO avstår i fallet Assange från att ta värn mot det som felas.
Allmänheten kan befara att Sverige har en dold agenda, att JO i vart fall inte vill ha detta känsliga ärende på sitt bord, i skärningspunkten mellan juridik, politik och CIA-mystifiering.
Varje spekulation blir berättigad till dess åklagare Ny berättat, saken utretts av JO eller blivit kända genom domstols prövning. Det är något ruttet med fallet Assange. Varför är han de facto frihetsberövad? Varför avslutas inte förundersökningen? Svaret finns på utrikesdepartementet, tyvärr inte inom rättsväsendet. En slutsats lika säker som någon annan i detta tystnadens hav. Den politiska makten tillåts här ha inflytande över rättsväsendet för att vårt konungarike inte skall få problem med USA och dess intresse för ”hackaren Julian Assange”? Om Sverige inte är följsamt i fallet Assange, kan vi frysas ute från utbyte av information med amerikanska säkerhetstjänster och blockeras från köp av militär teknologi, säger de som vet.
Jag har ingen närmare kännedom om rättsordningen i Dawit Isaaks Eritrea eller rättsordningen där Guantanamofångarna vistas, men jag befarar det värsta. Gemensamt med Sverige har de dock att man där kan hållas frihetsberövad utan rättegång, och utan någon maxtid. Det finns inte heller någon tid inom vilken förundersökningar skall vara avslutade.
Den misstänktes lidande skall alltid begränsas oavsett om det är Eritrea, Sverige eller Guantanamo. Och när tänkte åklagaren Ny på de båda kvinnorna som brottsmisstankarna avser? De är i vart fall offer i den meningen att de fått vänta i fem år på Ny.
I maj prövade Högsta Domstolen häktningen av Assange. HD gav då Ny en sista chans. HD fäste då särskild vikt vid att åklagare Ny, som en nyhet, åtagit sig att förhöra Assange i London. Det har hon inte gjort.
Hennes obegripliga invändning har tidigare varit att det fanns formella hinder för staten Sverige att genomföra ett förhör i Storbritannien. Det stämmer inte. Under samma tid har svensk polis, tvärtom genomfört 44 förhör på brittiskt mark. Trots löftet har hon, i dag, ännu inte avtalat någon tid med Julian Assange. Det har snart gått fem år sedan de påstådda våldtäkterna. Åklagarens passivitet är ett brott mot anständigheten."


Fotnot: Den JO-anmälan som JO Hans Gunnar Axberger avvisade 2012 gjordes av mig.
Länk till min analys av den omdiskuterade häktningspromemorian från 2010. Det är det enda kända dokument som läckt ut från utredningen. http://stadsholmen.blogspot.se/2011/02/fallet-assange-lackta-svenska-forhor-en.html
Allt mitt material om fallet Julian Assange finns här: http://stadsholmen.blogspot.se/search/label/Julian%20Assange

07 augusti 2015

Nytt bråk om svenskt förhör med Julian Assange

Svenska åklagare ska visst få höra sexbrottsmisstänkte Julian Assange på Ecuadors ambassad i London. Bara Sveriges regering går med på villkor som strider mot svensk lag.
”Kraven är helt i strid med våra rättsprinciper”, säger Cecilia Riddselius vid justitiedepartementet.


Svenska åklagare ska visst få höra sexbrottsmisstänkte Julian Assange på Ecuadors ambassad i London. Bara Sveriges regering går med på villkor som strider mot svensk lag.
”Kraven är helt i strid med våra rättsprinciper”, säger Cecilia Riddselius vid justitiedepartementet.


Det är Sveriges fel om Wikileaksgrundaren Julian Assange inte kan höras av svenska åklagare innan preskriptionstiden för vissa av de sexbrott han misstänks för löper ut i augusti. Det påstod Ecuadors utrikesminister Ricardo Patiño Aroca nyligen.


Men om Ecuadors krav tillmötesgicks skulle det innebära brott mot svensk lagstiftning, enligt Cecilia Riddselius, chef för centralmyndigheten vid justitiedepartementet.
– Som villkor för att Assange ska få höras har man krävt ett särskilt avtal där Sverige erkänner asylstatus för Assange. Men regeringen kan inte göra en sådan utfästelse eftersom det är Migrationsverket som prövar om en person har rätt till asyl, säger Riddselius till TT.


I Sveriges och Ecuadors skriftväxling om villkoren för förhör uttrycker Ecuador oro över att Assange – om han så småningom skulle hamna i Sverige – riskerar att utlämnas till USA för misstänkta brott där.


– Men ett tillstånd att hålla förhör förändrar inte det faktum att Assange fortfarande befinner sig på deras ambassad och åtnjuter den politiska asyl som de gett honom, säger Riddselius.
Åklagaren kan alltså inte ta med Assange till Sverige efter förhören.
Trots det kräver Ecuador redan nu en garanti från Sveriges regering om att Assange inte kommer att utlämnas till USA längre fram.


– Svensk rätt medger inte att man på förhand ger en sådan garanti, säger Riddselius.
En eventuell utlämning till USA kan dessutom avgöras av regeringen först efter yttranden av riksåklagaren och Högsta domstolen. I det här fallet skulle det dessutom krävas ett samtycke från Storbritannien.


Svenska åklagare var i London under sommaren för att höra Assange men släpptes inte in på ambassaden. Enligt Riddselius berodde det på att Sverige inte gått med på de krav som strider mot svensk rätt.


Julian Assanges svenske försvarare, Thomas Olsson, ger en annan bild.
– Man hade lämnat in sin förfrågan till Ecuador för sent, säger han.
Preskriptionstiden för den våldtäkt Assange misstänks för går ut först om fem år.


TT/DN