07 augusti 2015

Nytt bråk om svenskt förhör med Julian Assange

Svenska åklagare ska visst få höra sexbrottsmisstänkte Julian Assange på Ecuadors ambassad i London. Bara Sveriges regering går med på villkor som strider mot svensk lag.
”Kraven är helt i strid med våra rättsprinciper”, säger Cecilia Riddselius vid justitiedepartementet.


Svenska åklagare ska visst få höra sexbrottsmisstänkte Julian Assange på Ecuadors ambassad i London. Bara Sveriges regering går med på villkor som strider mot svensk lag.
”Kraven är helt i strid med våra rättsprinciper”, säger Cecilia Riddselius vid justitiedepartementet.


Det är Sveriges fel om Wikileaksgrundaren Julian Assange inte kan höras av svenska åklagare innan preskriptionstiden för vissa av de sexbrott han misstänks för löper ut i augusti. Det påstod Ecuadors utrikesminister Ricardo Patiño Aroca nyligen.


Men om Ecuadors krav tillmötesgicks skulle det innebära brott mot svensk lagstiftning, enligt Cecilia Riddselius, chef för centralmyndigheten vid justitiedepartementet.
– Som villkor för att Assange ska få höras har man krävt ett särskilt avtal där Sverige erkänner asylstatus för Assange. Men regeringen kan inte göra en sådan utfästelse eftersom det är Migrationsverket som prövar om en person har rätt till asyl, säger Riddselius till TT.


I Sveriges och Ecuadors skriftväxling om villkoren för förhör uttrycker Ecuador oro över att Assange – om han så småningom skulle hamna i Sverige – riskerar att utlämnas till USA för misstänkta brott där.


– Men ett tillstånd att hålla förhör förändrar inte det faktum att Assange fortfarande befinner sig på deras ambassad och åtnjuter den politiska asyl som de gett honom, säger Riddselius.
Åklagaren kan alltså inte ta med Assange till Sverige efter förhören.
Trots det kräver Ecuador redan nu en garanti från Sveriges regering om att Assange inte kommer att utlämnas till USA längre fram.


– Svensk rätt medger inte att man på förhand ger en sådan garanti, säger Riddselius.
En eventuell utlämning till USA kan dessutom avgöras av regeringen först efter yttranden av riksåklagaren och Högsta domstolen. I det här fallet skulle det dessutom krävas ett samtycke från Storbritannien.


Svenska åklagare var i London under sommaren för att höra Assange men släpptes inte in på ambassaden. Enligt Riddselius berodde det på att Sverige inte gått med på de krav som strider mot svensk rätt.


Julian Assanges svenske försvarare, Thomas Olsson, ger en annan bild.
– Man hade lämnat in sin förfrågan till Ecuador för sent, säger han.
Preskriptionstiden för den våldtäkt Assange misstänks för går ut först om fem år.


TT/DN

Inga kommentarer: