06 oktober 2009

Tafsa inte på Mynttorget!

Folkpartisterna Birgitta Ohlsson och Madeleine Sjöstedt tycker på
Politikerbloggen att anrika Mynttorget i Gamla stan ska byta namn till Frihetens torg. De båda drar en tårdrypande lans för idén genom att hänvisa till förtryckta människor på skilda platser i världen.

Men förslaget är så korkat historielöst att det omedelbart bör slängas i Stallkanalen, på samma sätt som man en gång i tiden gjorde med de pestsmittade som Stadsholmens befolkning skydde. De båda folkpartisterna borde dessutom känna till att Mynttorget är en gammal avrättningsplats, vad nu det hade med frihet att göra då det begav sig. Och ingen infödd Stockholmare skulle ens komma på tanken att byta namn på en så gammal plats.

Blotta namnet Frihetens torg stinker Pyongyang eller Peking lång väg, för det är i sådana huvudstäder som diktatorer skriker högst om just frihet.

Från 1200-talet och framåt stod på Mynttorgets plats Norreport med vindbrygga som ett lås för staden och med ytterligare befästning på Helgeandsholmen, vilket bland annat orsakade danskarna flerfaldiga och åtskilliga förluster innan Kristian tyrann till slut kunde tåga in. Norreport var en av de få knutpunkter där människor landvägen kunde få tillträde till staden.

Porten revs 1672 och området förbands med Riddarhustorget genom Myntgatan. Hundra år senare fick torget sitt namn med Kongliga Myntets doriska fasad i fonden. Mynttorget förbands också med Norrmalm via Stallbron, Riksgatan och Riksbron. Idag är torget ett nav kring vilket åtskilligt av riksdagens verksamhet ligger.

Men de enda svenskar som nu för tiden kan beskåda resterna av den gamla stadsmuren vid Norreport är faktiskt riksdagens ledamöter, därför att under Mynttorget grenar, ett antal utsökt vackra kulvertar, ut sig mellan riksdagens olika byggnader.

Vid Västerlånggatans mynning är torget idag en tummelplats för turister från all världens hörn. Men torget förfulas av och till av diverse politiska kolportörer med mer eller mindre demokratiska budskap. Som till exempel när palestinier hänger upp grälla plakat med texter om att Sveriges och Israels regeringschefer är likadana som Hitler. Jag har själv sett plakaten.

Är det sådana manifestationer som de båda folkpartisterna vill legitimera genom att byta namn på Mynttorget? Men de slipper ju beskåda eländet, där de ilar runt i kulvertarna.

Var någon annanstans bland världens huvudstäder tillåts gatudemonstranter ta plats framför statschefers residens eller parlamentsbyggnader? Framför Vita huset, på Capitol Hill i Washington, eller vid Buckingham Palace, House of Commons i London eller Assemblée Nationale i Paris? Inte vid någon av dessa platser och definitivt inte i Pyongyang eller Peking.

Om nu två liberaler nödvändigtvis vill ha ett Frihetens torg, så kan de väl dra till med sin egen plats borta vid Regeringsgatans norra mynning, nämligen Karl Staaffs park.

Tafsa inte på gamla anrika platser i Stockholm!

Inga kommentarer: