18 februari 2010

Skadeståndsmålet: Inget skadestånd till läkarna

En enhällig dom i Attunda tingsrätt idag slår fast att de båda läkarna inte får något skadestånd från staten. På flera punkter skriver dock tingsrätten att fel och försumligheter har begåtts, men det saknas ett samband mellan de olika punkterna, vilket skulle kunna ha utgjort grund för skadestånd.

Tingsrätten har som väntat - och på sedvanligt vis när staten är motpart - alltså lagt ribban mycket högt för att skadestånd ska kunna utgå.

Återkommer under eftermiddagen eller kvällen med en utförlig genomgång av domen.

Inga kommentarer: