04 april 2010

Guds Rottweiler

Här följer den andra artikeln i min serie om den katolska pedofilskandalen. Detta är också en republicering, denna gång från Aftonbladet  den 19 april 2005, samma dag som konklaven utsåg Joseph Ratzinger till ny påve.

Anders Carlgren om den nye påven: En reaktionär och tidigare medlem i Hitler Jugend som tystade pedofiliskandalen

Det motsägelsefulla i samband med påvevalet är att Joseph Ratzinger nu, som Benedictus XVI, tagit plats på påvestolen, med nummer 265 i raden.

Johannes Paulus II sägs vara mannen som beredde vägen för Östeuropas sönderfall och tycks ha brytt sig mera om politik än kyrkans inre liv. Det överlät han åt kurians byråkrater med kardinal Ratzinger i spetsen.

Under 24 år har Ratzinger tillhört toppskiktet inom Vatikanen och är därmed ansvarig för att kyrkans syn i en rad frågor är fortsatt konservativ, för att inte säga reaktionär.

Alla vet vad det handlar om: aborter, preventivmedel, skilsmässor, homosexualitet och celibat, för att nu nämna det mest brännbara.

Gud nåde den präst som ifrågasätter hållningen. Under Johannes Paulus II har fler än 100 präster förlorat ämbeten på grund av för stor frispråkighet.

Ratzinger var också den som ihärdigt ville tysta ner pedofilskandalen för några år sedan. Det handlade om närmare 2 000 präster, som inom kyrkans hägn våldfört sig på pojkar. Ibland skedde övergreppen inom ramen för nattvarden.

Det ledde till skadestånd i mångmiljardklassen och kyrkan tvingades sälja ut egendom och gå extravarv med kollekthåvarna för att kunna betala offren.

Flera kardinaler drog till med lögner för att skydda sina pedofilpräster.

I går satt de kardinalerna i den påvliga kören, som Sixtinska kapellet också kallas, för att i bön utröna Guds vilja om Kristi ställföreträdare på jorden.

Kyrkokrisen handlar också om att tusentals präster valt att lämna sina ämbeten för mera världsliga yrken. I dag har det gått så långt att man annonserar efter proselyter till olika prästseminarier.

På 35 år har antalet ordensbröder och systrar halverats och kyrkan har förlorat två tredjedelar av sina prästkandidater.

När det gäller aborter, preventivmedel och skilsmässor är det miljoner katoliker som inte bryr sig om kyrkans åsikter. Aborter och preventivmedel hanterar den enskilde utan kyrklig inblandning, men att ta ut skilsmässa är en lång och svår procedur.

Det är denna kyrka som den 78-årige Joseph Ratzinger nu ska leda. Han växte upp i Traunstein i det sydöstra Bayern, nära Berchtesgaden, där Hitler hade sitt berömda örnnäste.

Som tolvårig son till en polis gick han med i Hitler Jugend. Det har sagts att han tvingades med, eller att sådan var traditionen i Bayern 1939.

Uppgifterna går isär, men det finns tyskar som minns den tiden och som idag hävdar att det visst fanns möjligheter att stå utanför.

Ratzinger är idag den katolska ortodoxins främste inpiskare och kallas ibland för Guds Rottweiler.

Det betyder att celibatet kommer att finnas kvar, trots att det på många håll i Asien är obsolet. Också i vårt land finns det katolska präster som är gifta. Men det talas det ganska tyst om.

Som påve kommer han säkert fortsätta att jaga dissidenter och befrielseteologer. Som en hök kommer han att vaka över ortodoxins fortlevnad och de åldrade kardinalerna kommer att framstå som en gammaldags centralkommitté.

Å andra sidan går det inte att bortse från att han anses vara en av världens främsta teologer.

Vid 78 års ålder blir Ratzinger, Benedicttus XVI, ohjälpligt en övergångspåve och genom historien finns det många sådana.

När Emilio Altieri mot sin vilja valdes 1669, och blev Clemens X, skrev den abdikerade drottning Kristina ”de påvar som väljs nu för tiden är för gamla och har inte följt med sin tid”. Hon dog den 19 april tjugo år senare och ligger begravd två meter från Johannes Paulus II.

Hela 336 år efter valet av Clemens X, klingar drottning Kristinas kommentar ytterst aktuellt.

Inga kommentarer: