07 februari 2011

Nytt bakslag för läkarna i fallet Catrine da Costa

Högsta förvaltningsdomstolen har idag avslagit resningsansökan från de två före detta läkare som tidigare misstänkts för styckmord. Det innebär att de tidigare läkarna inte heller denna gång får tillbaka sina legitimationer.

Läkarna stämde 2007 staten på 40 miljoner kronor i skadestånd för att de fått sina liv förstörda på grund av felaktiga myndighetsbeslut. Attunda tingsrätt avslog i februari förra året läkarnas krav vilket senare fastställdes av Svea hovrätt. De båda läkarna fick rätt i tingsrätten i 27 fall, bland fler än 160 exempel på felaktigheter. Men trots det vägrade Svea hovrätt dem prövningstillstånd i frågan och fastställde tingsrättens dom.

Resningsansökan till Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) byggde till stor del på samma bevisning som fördes i tingsrätten, fast nu med en annan advokat som ombud.

Avsikten med den senaste ansökan om resning var ingalunda att de båda i framtiden ska kunna praktisera som läkare, utan mera ett förnyat försök att till slut få upprättelse efter 25 års lidande.

Vad som nu återstår är en ansökan om prövningstillstånd i Högsta domstolen i skadeståndsdelen. Men i och med dagens utslag i Högsta förvaltningsdomstolen är det en kvalificerad gissning att också Högsta domstolen kommer att säga nej till en förnyad prövning.

Orsaken är att bevisningen i allt väsentligt är så likalydande i de båda skilda målen; skadeståndsmålet och resningsansökan i Högsta förvaltningsdomstolen.

Förvisso är förre justitiekanslern, Göran Lambertz, numera justitieråd i Högsta domstolen och han har vid flera skilda tillfällen sagt att de båda läkarna borde få en ny prövning. Men de uttalandena gör naturligtvis att han inte alls är inblandad i vad Högsta domstolen kommer fram till i sitt kommande beslut om att eventuellt ta upp målet. Dessutom kan Lambertz idag hävda att de fick en ny prövning, den i Attunda tingsrätt.

I skadeståndsmålet har läkarnas båda advokater pekat på att Svea hovrätt i sitt avslag begick ett ganska svårförklarat juridiskt fel, som möjligen kan ge HD anledning att ta upp fallet. Men det får nog ändå betraktas som ett halmstrå i sammanhanget.

Om också HD säger nej har nog det mesta av juridiska möjligheter tömts. Och därmed har svenska domstolar hela femton gånger vägrat erkänna begångna felaktigheter.

De båda männen frikändes från mord på Catrine da Costa, men i domskälen angavs att det var höljt utom allt tvivel att de båda styckat den döda kroppen. Ett brott mot griftefriden som vid den tiden var preskriberat. Domskäl får dessutom inte ha någon rättsverkan, men det var precis vad som hände tre år efter den friande domen. Efter en serie juridiska karuseller drogs de båda läkarnas legitimationer in 1991.

Hela falllet Catrine da Costa är en av de värsta rättsskandalerna i modern tid. Ingen kan med säkerhet säga var, när eller hur da Costa avled. Man vet bara att den döda kroppen styckades.

Läkarna är friade, men ändå fällda.

Samtidigt frånhänder sig en juridisk nomenklatura alla tänkbara möjligheter att göra rätt där det blev så fel.

2 kommentarer:

Cisugra sa...

Tack för att du delar med sdig av god journalistik.
Har dessa båda läkare prövat i Europadomstolen - borde vara fullt möjligt.
Jag tänker att de kan få prövat om den behandling av dem har varit "fair play".

Ha en fin dag//Christel

Anders Carlgren sa...

Europadomstolen prövade fallet för många år sedan, om jag minns rätt. Och med negativt resultat.
Håll ögonen öppna, i september kommer det mera material i fallet...