18 februari 2012

Fyra minuters förhandling för Sture Bergwall

Den följande texten är hämtad från Sture Bergwalls (Thomas Quick) blogg, där hans bror Sten Ove Bergwall skriver om den senaste förhandlingen inför Förvaltningsdomstolen i Falun. Hela förhandlingen var över på fyra minuter och beslutet blev fortsatt sluten psykiatrisk vård. Det hela är naturligtvis ett rättsövergrepp, utan känt motstycke. Man struntar helt och hållet i den resningsprocess som nu pågår och som med största säkerhet leder till att Sture Bergwall frias från samtliga de mord han tidigare dömts för. Planen är naturligtvis att Bergwall kommer att hållas inspärrad ända till dess han friats från samtliga mord. Väljer här att publicera Sten Ove Bergwalls hela inlägg på bloggen.

Så här ser det ut i dag i rättsstaten Sverige.
En person, i det här fallet Sture Bergwall, är sedan 21 år tvångsintagen på rättspsykiatriska kliniken i Säter. S.k. särskild utskrivningsprövning sker två gånger per år inför förvaltningsdomstolen i Falun. En sådan prövning är kringgärdad av lagar och förordningar och tar normalt avsevärd tid. Det är mycket som ska gås igenom, handlingar ska läsas, vittnesmål åhöras, sakkunnigutlåtanden framföras. Allt detta i rättssäkerhetens heliga namn.

”Protokoll daterat 2012-01-12 (originaltext):

Förvaltningsrätten i Falun
Enhet 2
Muntlig förhandling i Säter
Rätten: rådmannen Eva Karlsson Helghe ( ordförande) samt nämndemännen Bertil Ström, Per Bergman och Ulla Cassel
Protokollförare: föredraganden Karin Kjellin
Sökande: chefsöverläkaren, Rättspsykiatriska kliniken Säter. Närvarande genom överläkare Ivan Khvatov
Motpart: Sture Bergwall. Ej närvarande.
Övriga närvarande: Barbro Larsson, förvaltningsrättens sakkunnige läkare. Markus Bergman, AT-läkare

Saken: fortsatt sluten rättspsykiatrisk vård

Det konstateras att Sture Bergwall inte är närvarande, men att han i skrivelse till Förvaltningsrätten angett att han vill att Förvaltningsrätten avgör målet i hans frånvaro.
Ordföranden redogör för handlingarna i målet.
Ivan Khvatov uppger att chefsöverläkaren vidhåller ansökan om fortsatt vård och anför följande. Sture Bergwall lider alltjämt av en allvarlig psykisk störning. Risken för återfall i våldsbrott bedöms som fortsatt hög utom institution. Sture Bergwall mottar ingen medicinering för sitt psykiska tillstånd och deltar inte aktivt i vården. Sture Bergwall har inga självständiga friförmåner. Enstaka friförmåner med personal medges för besök av anhöriga.

Förhör hålls med sakkunnigläkaren Barbro Larsson som tillstyrker ansökan. Barbro Larsson uppger följande. Den allvarliga psykiska störningen som föranledde vårdöverlämnandet kvarstår. Sture Bergwalls tillstånd synes vara i stort sett oförändrat. Risken för fortsatt brottslighet är hög vid en utskrivningssituation.

Förhandlingen, som pågick kl. 13.20-13.24, förklaras avslutad.”

Observera: förhandlingen tog fyra minuter! Under dessa fyra minuter hann man med att bolla med en människas liv och besluta att fortsätta hålla honom inlåst på 22 året.
Sture har aldrig träffat läkarna Ivan Khvatov och Barbro Larsson.
I patientjournalen för det senaste elva åren, sedan han slutade med den förödande terapin och narkotikan, finns ingenting noterat om symtom på psykisk störning.

Sture vägrar nämligen sedan dessa elva år att äta av de bensodiazepiner och delta i den psykoterapi som fick honom att falskeligen erkänna mord. Läkarnas utlåtande grundar sig på att Sture gjort sig skyldig till just dessa falskt erkända och pådyvlade mord – man blundar, för att rädda anstaltens ansikte, för den resningsprocess som pågår. Och med detta låter sig förvaltningsrätten nöjas.

Sture erbjuds ingen vård, han hålls bara inlåst under förnedrande omständigheter.
Förhandlingarna tog FYRA minuter! Under dessa FYRA minuter nämndes inte med ett ord något om den pågående resningsprocessen, de beviljade resningsansökningarna och de friande domarna. Inte ett enda ord.

Tycker justitieministern, socialministern och statsministern att fallet tyder på att vi har rättssäkerhet i Sverige?

STEN-OVE BERGWALL

http://sturebergwall.wordpress.com/

Inga kommentarer: