30 november 2008

Feg Chefs-JO stoppar åtalsanmälan

Chefsjustitieombudsmannen, Mats Melin, har nyligen avvisat en åtalsanmälan mot lagman Erik Ternert vid Attunda Tingsrätt. Det var professor Anders Agell som anmälde Ternert efter en serie artiklar i Expressen om det pågående skadeståndsmålet.

Artikeln som ledde till åtalsanmälan, gällde mitt avslöjande i tidningen om att Erik Ternert hade spelat under täcket med JKs ombud i målet i samband med en middag. Konversationen vid middagen gick ut på att Ternert försökte förmå JKs ombud att göra allt som var möjligt för att målet inte skulle kunna föras till huvudförhandling. Ternerts åsikt att målet över huvud taget inte hade i någon tingsrätt att göra var också vida spridd inom tingsrättens kansli.

JO hänvisar i sitt beslut till att Anders Agell samtidigt med sin anmälan till Chefs-JO, också anfört besvär över domvilla hos Svea hovrätt. Melin skriver att eftersom ”saken är under prövning av domstol” uttalar sig som huvudregel inte JO. Det är det som brukar kallas för att JO är ett extraordinärt tillsynsorgan.

Därmed kan man gott påstå att JO Melin gömmer sig bakom sitt eget regelverk. Skälet är mycket enkelt. Anmälan mot Ternert gällde hans sätt att spela under täcket med svarandesidan på ett ganska uppseendeväckande sätt, plus hans skroderande vid kaffeborden i Sollentuna om att ett så gammalt mål inte förtjänade förnyad prövning. Han lär till och med ha sagt att ”läkarna har haft sin chans”.

Frågan om domvilla gällde formellt något annat. Nämligen det beslut tingsrätten fattade om att jäva bort rådman Nils Hedström, efter hans så kallade mellandom och där han beslöt att svarandesidan inte hade rätt att hävda preskription i skadeståndsmålet före 1995. Vid det beslutet var det samme Erik Ternert som satt ordförande. Anders Agell har inför Svea hovrätt hävdat domvilla över jävet mot rådman Hedström, på grund av att Ternert så uppenbart hade en förutfattad mening.

Chefs-JO Melin hade åtminstone kunnat besvära sig med att utreda saken, istället för att lika rakt som raskt skriva av ärendet.

Den 57-årige smålänningen Mats Melin, som gjort sig känd för att vara en mycket försiktig general, har gjort en spikrak karriär från studentpolitiken i Uppsala till Svea hovrätt, över utredningsjobb åt regeringen och därefter till EG-domstolen, för att landa på posten som Chefs-JO.

Till hans bakgrund hör också Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen. Det var på den tiden Jesús Alcalá härjade som värst med sina dubbla reseräkningar till Juristkommissionen och Sida. Melin var också med på en av de många beramade resorna till Latinamerika och om detta fick han vittna i målet mot Alcalá. Men en lika svettig som rödfläckig Melin mindes den gången i stort sett ingenting. Jag vet. Därför att jag var där och satt tre meter bort och lyssnade.

Med sin fega attityd i det nu aktuella fallet sällar sig Mats Melin tyvärr till den juridiska nomenklatura som via diverse informella vägar beskyddar varandra. I fallet Catrine da Costa handlar det om ett stort antal jurister av olika schatteringar som satt sin heder i pant på att de båda läkarna är skyldiga. Alldeles oavsett vad som är sant eller ej. Sådant kan bara etiketteras med ett enda ord – korruption.

Fotnot: En längre version av min artikel om Erik Ternert som publicerades i Expressen den 28 augusti finns här: http://stadsholmen.blogspot.com/2008/08/rttsrtan-i-da-costa-fallet-mste-utredas_28.html

Inga kommentarer: