30 november 2009

Unika förhör i skadeståndsmålet

Det var något helt unikt som inträffade idag på den första rättegångsdagen i skadeståndsmålet mellan de båda styckningsanklagade läkarna och staten. För första gången någonsin spelade nämligen läkarnas advokater upp förhören med det fotohandlarpar som för mer än 20 år sedan påstod att någon av de två läkarna hade lämnat in bilder på en styckad kropp för framkallning.

De förhören har aldrig tidigare använts vid något av de tretton tidigare tillfällen då fallet har behandlats rättsligt. Det rör sig dels om polisförhör med paret och dels om de konfrontationer som genomfördes.

Polisens tafflighet, ledande frågor, insinuanta påståenden och helt uppenbara försök att dra, framför allt kvinnan, i riktning mot att peka ut rätt person var fullständigt uppenbart för den som orkade lyssna sig igenom alla timmarnas band.

Inledningsvis var det knäpptyst i rättssalen, men ju längre förhören rullade på, desto mer började de tre domarna skicka menande blickar mellan varandra. Antingen av leda eller på grund av insikt om förhörens förödande tyngd för läkarsidan.

När fotohandlarens hustru vid ytterligare ett förhör skulle se en video av konfrontationen, blev det plötsligt helt tyst på bandet i Attunda tingsrätt under mer än tio minuter. Det var nog den längsta talande tystnad som någonsin har uppstått i en svensk domstol, när damen tydligen tänkte så det knakade.

I flera avseenden är konfrontationerna med fotohandlarparet betydligt värre än den usla Christer Pettersson-konfrontation som genomfördes med Lisbet Palme och som underkändes av Svea hovrätt.

Läkarsidan har valt att spela upp de gamla förhören i sin helhet, framför allt därför att fotohandlarparets vittnesmål spelade en så avgörande roll vid de båda förhandlingarna i tingsrätten 1988. Och därmed vill läkarnas advokater visa på några av de försumligheter och fel som polisen och åklagaren, Anders Helin, gjorde sig skyldiga till och som advokaterna menar är skadeståndsgrundande.

Idag spelade läkarsidan inför öppet mål, dagen var helt och hållet deras. Men trots det kommer det att bli oerhört svårt för den sidan att vinna hela skadeståndsmålet, sett mot bakgrund av att vid samtliga tidigare processer har staten helt sonika vägrat erkänna några som helst felaktigheter eller någon rättsvidrighet. Det gäller framför allt de många resningsansökningarna i legitimationsfrågan.

Det är nog bara de redan övertygade som är övertygade om att läkarsidan kommer att vinna en promenadseger mot staten. Det kan räcka ganska långt för statens ombud, förre chefsrådmannen Ingvar Gunnarsson, att helt enkelt förneka alla fel, försumligheter och rättsvidrigheter.

Han kan också välja att erkänna ett och annat, men att det vid tillfället var ursäktligt på grund av än det ena, än det andra. De intervjuer som Gunnarsson gav under målets första dag pekar också, helt förväntat, i riktning mot att staten fortsätter driva linjen att inga fel har begåtts.

En av nyckelfrågorna för rättens tre domare kommer att bli hur högt domstolen ska lägga ribban för att alla felaktigheter ska betraktas som skadeståndsgrundande. Ribbhöjden är dessutom olika för fel och försummelser, respektive felaktig rättstillämpning.

Under kommande dagar ska 20 vittnen höras, där de två viktigaste är förre rättsläkaren Jovan Rajs och åklagaren Anders Helin. Rajs pekade ut Teet Härm som mördare och likstyckare och det vägde mycket tungt då det begav sig 1988. Inför skadeståndsmålet har det spekulerats i att Rajs på ålderns höst möjligen har kommit på andra tankar i fallet.

Anders Helin har vid flera tillfällen sagt att han aldrig borde ha åtalat, framför allt inte om han då hade vetat vad han vet idag. Men de uttalandena har han ganska nyligen både mildrat och helt tagit tillbaka.

I morgon eftermiddag vet vi mera om vilken strategi staten väljer att följa.

Länk till Per Lindebergs debattartikel i Expressen: http://www.expressen.se/debatt/1.1797286/medierna-maste-belysa-rattsrotan

Länk till DNs nyhetsartikel:  http://www.dn.se/nyheter/sverige/manga-punkter-nar-styckmal-tas-om-1.1005048

Inga kommentarer: