13 september 2010

Allmänläkaren och obducenten begär resning

De båda läkare som anklagades för att 1984 ha styckat Catrine da Costas döda kropp begärde idag resning i Regeringsrätten i legitimationsfrågan. I resningsansökan presenteras en hel del nya bevis som inte var kända då kammarrätten i Stockholm slutgiltigt drog in de båda läkarnas legitimationer 1991.

De nya bevisen kan betraktas som tämligen tunga sakskäl för att kammarrätten gjorde en felaktig bedömning. Det handlar bland annat om fingeravtryck på de plastsäckar, där delar av den styckade kroppen hade placerats, och som bevisligen inte härrör från någon av de båda läkarna. Det var då okänt.

Det handlar också om dåvarande rättsläkaren Jovan Rajs vittnesmål, som bevisligen inte var objektivt. I brev till Stockholmspolisen pekade han redan på ett tidigt stadium ut sin kollega och adept, obducenten, som skyldig till styckningen. Det kände inte kammarrätten till.

Uppsalaadvokaten Anders Frigell som är ombud för läkarna i resningsmålet, sågar också det så kallade fotohandlarparets vittnesmål. Deras utsagor i kammarrätten ansågs vara centrala för målets utgång, men har vid senare granskning strakt ifrågasatts.

Samma sågning drabbar de inspelade samtalen med allmänläkarens dotter, som vid tillfället bara var 17 månader gammal. Detsamma gäller det så kallade dagboksvittnet, vars dagbok som rörde hennes samtal med da Costa har avfärdats som ett falsarium.

Advokat Frigell skriver vidare i resningsansökan att domen från 1991 bygger på bevisning som saknar robusthet. Det finns inga bevis, bara indicier, skriver han. Enligt advokaten bygger domen på trovärdighet istället för tillförlitlighet.

De båda läkarna friades 1988 från mordet på Catrine da Costa, men i domskälen skrev Stockholms tingsrätt att det var klarlagt att de båda tillsammans hade styckat den döda kroppen. Det ledde till att läkarna 1991, slutgiltigt förlorade sina läkarlegitimationer.

Förra året förlorade läkarna ett skadeståndsmål, riktat mot staten, för en lång rad försummelser och felaktigheter i Attunda tingsrätt. Det målet har överklagats till Svea hovrätt.

Advokat Anders Frigells resningsansökan bygger till stora delar på professor Anders Agells mångåriga arbete med fallet, samt till vissa delar på vad som framkom under förra årets skadeståndsmål, där tingsrätten trots den friande domen för staten gav läkarsidan rätt på en rad punkter.

Även om mordet på Catrine da Costa numera är preskriberat, återstår det ändå att skipa rättvisa i en av de värsta svenska rättsskandalerna i modern tid. Det handlade om en väl organiserad feministisk mobb, orkestrerad av en rad kända journalister som starkt bidrog till att tingsrätten i domskälen skrev in styckningen. Ytterst ansvarig för det var dåvarande lagmannen Carl-Anton Spak, som mer eller mindre tvingade rätten till att skriva in styckningen i domskälen.

Enligt lag får domskäl inte ha någon rättsverkan, men det var precis vad som skedde i kammarrättens dom i legitimationsfrågan.

Fotnot: Resningsansökans huvuddokument finns här: http://www.andersagell.se/styck_skade_frigell.html

Inga kommentarer: