09 augusti 2008

Domare i da Costa-fallet jävas bort

Attunda tingsrätt i Sollentuna beslutade igår fredag att domaren i det pågånde skadeståndsmålet, Nils Hedström, är jävig och därför måste ersättas med någon annan domare.

Frågan gällde den så kallade mellandomen från i våras då Hedström avvisade justitiekanslerns krav på att preskription skulle gälla i fallet före januari 1995.

Det hela handlar om den så kallade allmänläkaren och obducenten som 1988 friades för mord på den prostituerade Catrine da Costa, men tingsrätten slog samtidigt fast i domskälen att de båda styckat hennes kropp. Det ledde till att Socialstyrelsen drog in deras läkarlegitimationer.

Fallet har behandlats hela 13 gånger av skilda rättsinstanser, men det finns bara ett par domar i sammanhanget.

De tre domare, Erik Ternert, Erik Lempert och Anders Erlman, som avgjorde jävsfrågan anser att domare Hedström inte behandlat de båda parterna (JK som företräder staten, respektive de båda läkarna) likvärdigt. I Hedströms omfattande utslag heter det bland annat att statens krav på preskription före 1995 hindrar läkarnas rätt. Det, menar de tre domarna, gör att Hedström uttalat sig till förmån för de båda läkarna. Lagman Ternert sa till mig igår att "JK skall betraktas som vilken part som helst".

Utslaget igår kan inte överklagas. Nästa steg i processen blir att en ny domare i Attunda tingsrätt kommer att utses, sannolikt med följd att hela skadeståndsprocessen försenas ytterligare. Ursprungligen skulle det ha hållits huvudförhandling i september, men den kommer nu att skjutas framåt i tiden.

I sammanhanget går det inte att bortse från att Erik Ternert, lagman i Attunda tingsrätt, respektive Erik Lempert som är lagman i Uppsala tingsrätt, tillhör samma juridiska nomenklatura som JK, Göran Lambertz.

Ternert har tidigare varit kanslichef i Högsta domstolen och Lempert har tidigare varit expeditionschef på kulturdepartementet. Lempert var också den som dömde i Knutbyrättegången. Den tredje domaren i det nu aktuella fallet, Anders Erlman är för ung för att ha nått några riktiga höjder inom nomenklaturan. Men han har ändå ett förflutet i Svea hovrätt, hovrätten för nedre Norrland, respektive i utbildningsdepartementet.

Det vill säga att herrarna vandrar mellan departementen och olika höga domstolar. Och på så sätt skapas ganska obehagliga länkar mellan styrande och dömande sfärer.

Att jäva bort rådman Hedström, som presenterade en ytterst välskriven mellandom i våras, är oerhört petigt och förvånande, för att inte säga fegt. Beslutet löper helt och hållet enligt JKs linjer och intentioner att till varje pris låta staten slippa undan sitt ansvar för att två läkare har fått sina liv förstörda av 25 års rättsvidrigheter.

Det följer också den linje som jag tidigare pekat på, nämligen att JK tillåts härja ganska fritt med tingsrätten. Eller är det så enkelt att de tre domarna som jävade bort rådman Hedström helt skamlöst kröker rygg inför staten och allra ytterst regeringen?

Lästips:

http://www.andersagell.se/ (Läkarnas ombud, som har en omfattande dokumentation på sin hemsida.)
http://www.mediemordet.com/ (Journalisten Per Lindebergs hemsida, också med omfattande dokumentation. Den 11 augusti kommer hans bok "Döden är en man" i ny reviderad upplaga. Det är egentligen den enda bok man behöver läsa för att sätta sig in i fallet.)

Längre ner i bloggen finns mina två artiklar från Expressen i juli, som handlar om JKs agerande i skadeståndsprocessen.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Mellandomen var skandalöst partiskt skriven, så det är väl inte förvånande.

Anonym sa...

Till Anders Carlgren,
Har du verkligen läst mellandomen? Den ger klart uttryck för vad rådmannens sympatier ligger. Utgången i mellandomen är dessutom juridiskt sett oerhört överraskande. Med tanke på att domen gör klara avsteg från praxis framstår det som mycket underligt att den endast fick överklagas i samband med slutlig dom. Det är en mycket stor sannolikhet att mellandomen skulle ändras i hovrätten. Mot den bakgrunden känns jävsbeslutet helt naturligt.