25 juli 2008

Du kan visst agera, JK

Skriver idag på Expressens debattsida en replik till JKs svar på min första artikel om fallet Catrine da Costa:

Så bra att JK Göran Lambertz erkänner att det behövs en ny domstolsprövning av den häxprocess som gäller fallet Catrine da Costa 1984, då de båda läkarna frikändes av tingsrätten men ansågs ha styckat den döda kroppen. (Expressen 21 och 22 juli). Därmed har han gått halva vägen mot ett avslut, den andra halvan handlar om att göra upp om skadeståndet. Men att gå hela vägen skulle betyda ett karriärmässigt självmord för honom.

Den juridiska nomenklatura och elit, som han själv tillhör, skulle rasa tusen gånger värre än den gjorde då JK hjälpte livstidsdömde Veija Borg med en resningsansökan. Det blev nobben direkt. För att nu inte tala om ramaskriet för två år sedan då JK sa att det finns poliser som ljuger för att få folk dömda.

Det nu pågående skadeståndsmålet kan inte undvika skuldfrågan och då blir det obegripligt att samtidigt som JK välkomnar en ny process, har han försökt att jäva bort rådmannen i målet. Lambertz har helt enkelt målat in sig i ett hörn i sina försök att tillfredsställa statens behov av evigt skydd undan rättvisa och skadestånd. Naturligt nog berör han inte alls den pinsamma jävsfrågan i sitt svar.

Till bilden av den eroderande rättsstaten hör att dåvarande ordföranden i regeringsrätten, Hans Ragnemalm, som såg till att regeringsrätten avslog den senaste resningsansökan 2004, i efterhand erkänt att det utslaget var felaktig. Har JK månne glömt det?

Vad det handlar om är att staten begått så allvarliga fel att den är skadeståndsskyldig och i detta är JK statens och regeringens ombud. Vilken dag som helst kan JK göra upp med läkarna utanför tingsrätten, alternativt biträda en resningsansökan i legitimationsfrågan eller få socialstyrelsen att söka resning. Men det vågar han inte. Efter ett kvarts sekel är feghet den gnista som tänt bålet och därmed bränt rättvisan till aska.

Anders Carlgren
journalist

Inga kommentarer: