23 juli 2008

Pridefestivalen vill styra journalisterna

Tidningen Dagen kritiserar idag på ledarplats Pridefestivalen. Helt rätt. Journalister ska inte styras av någon arrangörs villkor. Dessutom är det ganska tröttsamt med all förhandsreklam som festivalen får i media. Det är fler än en journalist som uppträder som festivalens nyttiga idioter.

"Pridefestivalens arrangörer hotar att kasta ut journalister som skriver 'fel'. I speciella regler för vad journalisterna får göra och inte göra på festivalområdet heter det bland annat, att de inte får beskriva intervjuade personer som homosexuella, transsexuella eller ens som man eller kvinna - om personen i fråga inte själv uttryckligen kallar sig detta. Den journalist som inte följer regeln kan fråntas ackrediteringen, det vill säga rätten att göra sitt jobb.

Möjligen har Pridefestivalens arrangörer vant sig att Sveriges massmedier, med få undantag, villigt spelar det okritiska språkrörets roll. Men nu har man nog gått för långt. Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén har reagerat starkt på styrningsförsöket. På nyhetsplats i Dagen säger hon: 'Hade man utfärdat särskilda regler för bevakningen av partikongress eller näringslivskonferens tror jag knappt att någon journalist hade ställt upp.'

Sant. Men också Journalistförbundets ordförande måste väl ha märkt, att stora svenska massmedier aldrig bevakar Pridefestivalen med samma kritiska blick som till exempel en partikongress. För att inte tala om att inga andra arrangemang - OS möjligen undantaget - får så massiv förhandsreklam som Pridefestivalen.

Så det kanske inte är så underligt om arrangörerna tror, att man gör som man vill med journalister."

Inga kommentarer: