25 juli 2008

Intolerans mot tolerans

DNs Hanne Kjöller skriver klokt idag på tidningens ledarsida om Pridefestivalens regler för journalister på festivalområdet. Det är bara att instämma:

Det känns onekligen som en ödets ironi. I åratal har tidningarnas ledarsidor, denna likväl som andra, hyllat Pridefestivalen. Tämligen unisont har vi argumenterat för värdet av mångfald och för allas frihet att uttrycka sin könsidentitet och sexuella identitet precis så som hon eller han vill. Men medan gårdagens opinionsjournalister slogs FÖR hbt-världens yttrandefrihet, slåss i dag hbt-världen MOT journalisternas yttrandefrihet. För att kunna ackrediteras som journalist krävs att man skriftligen förbinder sig att följa ett knippe regler, varav några är förståeliga och rimliga, medan andra inte är det. Till de orimliga, och de som utmanar det journalistiska uppdraget, hör förbudet att utan att fråga om lov använda termer som man, kvinna, homo- eller transsexuell om de personer som intervjuas.

Det ska ses som en vägledning, en rekommendation, säger presschefen Anna Söderström när jag pratar med henne. Men det är knappast den tolkning som ligger närmast till hands. För längst ned på listan står i fet stil: 'OBS! Om någon inte följer de regler som beskrivits ovan har säkerhetspersonal, parkchef och pressansvarig rätt att frånta vederbörande veckobandet och ackrediteringen.' I klartext: Antingen skriver ni som vi vill eller så kan ni sticka härifrån. Eller så kan man göra som jag tänker göra: strunta i att gå överhuvudtaget. Och då förstås inte heller skriva därifrån. Respektera att detta är en frizon, säger Anna Söderström, apropå det fotoförbud som råder såvida det inte finns ett uttryckligt samtycke. Och visst kan man respektera det.

Samtidigt borde arrangörerna av Stockholm Pride respektera journalisternas frihet att använda de ord de vill och fotografernas rätt att själva välja ögonblick när bilden ska knäppas. Går inte det att ordna på något bättre sett har jag svårt att se någon anledning till att medierna ska vara där. Då är det väl bättre att det hela arrangeras som en privat fest utan journalister."

Inga kommentarer: