05 september 2008

Anders Agell åtalsanmäler chefsdomare

I en intervju för nätsajten PointLex.se säger nu de båda läkarnas ombud, Anders Agell att han kommer att anmäla chefsdomaren, Erik Ternert, vid Attunda tingsrätt till chefs-JO, Mats Melin. Här är hela artikeln:

De så kallade styckmordsläkarnas ombud Anders Agell är upprörd efter domaren Erik Ternerts medgivande att han diskuterat skadeståndsmålet med en byråchef på JK.

- Jag tänker åtalsanmäla honom till chefs-JO och anmäla besvär över domvilla, säger Anders Agell.

Om JK riskerade att ha tappat förtroendet för rådmannen Nils Hedström efter mellandomen med ogillande av JK:s preskriptionsinvändning är Anders Agell närmast ursinnig på chefen för Attunda tingsrätt Erik Ternert. Nu behöver inte Agell tampas med Ternert eftersom denne i går meddelade här i PointLex att han lämnar styckmordsmålet. Anledningen är att han diskuterat målet med en av JK:s byråchefer under handläggningens gång.

- Ternert måste åtalas och avsättas. Jag kommer att åtalsanmäla honom och så får chefs-JO gå in och förhöra personalen på Attunda tingsrätt. Ternert har internt sagt förfärliga saker om hur han ska stoppa läkarna, uppger Anders Agell.

Chikanerad

Anders Agell är också mån om att Nils Hedströms anseende som domare återupprättas.

- Han är chikanerad på ett helt felaktigt sätt.

Anders Agell anser att Hedströms mellandom är en skickligt skriven dom och menar att den inte innebär ett avsteg från gängse praxis trots att Hedström själv skriver det.

- Nej, det finns ingen praxis i den här preskriptionsfrågan, menar Agell.

För Agell är statens påstådda handlingar en obruten kedja under decennier. Det finns helt enkelt ingen tioårsperiod utan statliga fel mot läkarna. När det gäller Europarätten som grund för att tillerkänna staten processuella rättigheter mot enskilda dundrar Agell:

- Det är en befängd idé att staten skulle kunna bli särbehandlad.

Anders Agell hakar också upp sig på uppgiften från Ternert att "låda efter låda" medhandlingar lämnades in av Agell.

- Jag lämnade in en 120 sidor lång stämningsansökan plus tre pärmar med underlag såsom protokoll och dylikt.

Agell framhåller tre saker som han nu vill prioritera; åtalsanmälan mot Ternert, en inbjudan till regeringens tjänstemän till Uppsala där han den 15 september ska hålla seminarium om läkarnas rätt till skadestånd och slutligen besvär över domvilla beträffande Ternerts jävsbeslut.

Mikael Kindbom

Inga kommentarer: