03 september 2009

Timeline Lockerbie

För att i någon mån bringa lite ordning och reda i vem som sa och gjorde vad vid vilken tidpunkt i den senaste Lockerbiehärvan kommer här en timeline över de händelser som ledde fram till att Abdelbaset al-Megrahi frigavs och skickades hem till Libyen. Och, inte minst, det politiska bråk som följt och som fått ringar på vattnet hela vägen till Washington.

7 juni 2007 Skottlands ”premiärminister”, Alex Salmond klagar hos Tony Blair över att han inte informerats om Blairs besök i Tripoli.

Sept 2007 Justitieminister Jack Straw försäkrar att al-Megrahi inte ska omfattas av utlämningsavtalet med Libyen.

19 december 2007 Straw byter fot och säger att ”i ljuset av Storbritanniens övergripande intressen” kommer al-Megrahi inte att uteslutas från avtalet.

Jan 2008 Libyen undertecknar ett sedan länge försenat avtal om oljeprospektering med British Petrolium.

21 okt 2008 al-Megrahi får diagnosen långt framskriden prostatacancer.

Febr 2009 Vid ett möte i Tripoli säger brittiske biträdande utrikesministern, Bill Rammell att varken premiärminister Brown eller utrikesminister David Miliband vill se al-Megrahi dö i brittiskt fängelse.

28 apr 2009 En förnyad rättegång mot libyern inleds i Skottland, efter att han överklagat på nytt.

6 maj 2009 Libyen kräver att al-Megrahi överförs till hemlandet.

25 juli 2009 al-Megrahi anhåller om att bli överförd till Libyen på humanitära grunder.

3 aug 2009 Biträdande utrikesminister Ivan Lewis skriver till sin skotska motsvarighet, Kenny MacAskill att regeringen i London aldrig gått med på det amerikanska kravet att al-Megrahi ska förbli i fängelse.

5 aug 2009 Kenny MacAskill besöker al-Megrahi i fängelse och säger att han måste ta tillbaka sitt överklagande om han vill bli frisläppt.

13 aug 2009 al-Megrahi tar tillbaka överklagandet.

20 aug 2009 Kenny MacAskill tillkännager att al-Megrahi kommer att skickas tillbaka till Libyen på grund av humanitära skäl. Barack Obama kallar beslutet ett misstag.

21 aug 2009 Khaddafis son Saif hävdar att frisläppandet var en del av en handelsöverenskommelse med Storbritannien.

22 aug 2009 FBI-chefen Robert Mueller anklagar MacAskill för att göra narr av lagen och att understödja terrorister.

25 aug 2009 Premiärminister Gordon Brown säger att han såg al-Megrahis mottagande i Tripoli som ett bakslag och vägrade att vidare kommentera saken.

27 aug 2009 Brittiska regeringskansliet bekräftar att tre skilda ministrar besökt Tripoli under de senaste 15 månaderna.

29 aug 2009 Jack Straws brev till skottarna från den 19 december 2007 läcks till Sunday Times.

1 sept 2009 Skotska dokument släpps som visar att varken Gordon Brown eller utrikesminister Miliband ville att al-Megrahi skulle dö i fängelse. Toryledaren David Cameron anklagar Gordon Brown för dubbla budskap. Brittiska kolumnister kallar skandalen för den värsta på tio år. Andra bedömare hävdar att de anglo-amerikanska relationerna nu är de sämsta under hela efterkrigstiden.

2 sept 2009 Utrikesminister Miliband bekräftar att varken han eller Gordon Brown ville att al-Megrahi skulle dö i fängelse. Gordon Brown förnekar envist att förekommit någon ”mörkläggning, konspiration eller dubbla budskap”. Amerikanerna är rasande och på sina håll krävs både Browns och Milibands huvuden på fat. USAs FN-ambassadör uppmanar helt frankt Khaddafi att ”uppföra sig”, när han ska tala inför generalförsamlingen senare i september. Var på Manhattan han ska tillåtas att slå upp sitt beduintält under besöket i New York är en lika öppen som olöst fråga.

Inga kommentarer: